Richard van Leeuwen
06-45658181
info@effsec.nl
Linkedin


Werkbare informatie beveiliging

Werkbaar


Beveiliging wordt vaak ervaren als bureaucratisch en belemmerend. Dan schiet het vaak zijn doel voorbij. Mensen zoeken wegen om de beveiliging heen of gebruiken het systeem of website niet meer.
Goede beveiliging zijn integrale, goed ontworpen, evenwichtige en samenhangende maatregelen. Door dit vanuit gebruiks oogpunt te ontwerpen blijft de oplossing goed werkbaar.

Oplossingsgericht


U wilt ICT gebruiken om concurrerend te zijn. De markt veranderd in snel tempo, flexibiliteit moet beter, time to market moet korter.  Er zijn meer spanningen in de wereld, bedreigingen zijn groter en u wilt verantwoord zaken blijven doen. Door een oplossings gerichte benadering hoeft een goede beveiliging niet belemmerend te werken. Het kan zelfs meerwaarde bieden. Bij een juiste beveiliging kunt u sneller acteren dan uw concurrent.

flexibele-en-goedkope-ict


Informatie beveiliging moet effectief zijn en u in staat stellen concurrerend te zijn. Door in het ontwerp al rekening te houden met beveiliging en integrale en samenhangende maatregelen te nemen wordt beveiliging effectief en blijft uw onderneming flexibel. Het stelt u in staat om bedreigingen sneller te signaleren, tijdig maatregelen te nemen en nieuwe toepassingen sneller te implementeren.